تحقیق بهینه سازی لوله های پلی اتیلن.DOC

تحقیق بهینه سازی لوله های پلی اتیلن.DOC

تحقیق بهینه سازی لوله های پلی اتیلن.DOC

فرمت ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 87 صفحه

مقدمه
اتیلن گازیست بی رنگ با طعم شیرین که فوق العاده قابل اشتعال است .با فرمول محدوده اشتعال آن در هوا 36-3 درصد حجمی می باشد . همچنین یک گاز اختناق آور به شمار می رود . به مقدار کمی در آب ، الکل و اتیل اتر حل می شود . در جدول 1 برخی خواص فیزیکی اتیلین ارائه شده است .
اتلین و مشتقان آن
اتیلن بزرگترین حجم تولیدات محصولات پتروشیمی را به خود اختصاص داده است . اتلین عمدتا بصورت پلیمر و ماده اولیه جهت تولید بسیاری از مواد پایین دستی صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد و نقش بسیار مهمی در این صنعت دارا می باشد . از زمانی که اتیلن از مواد نفتی بصورت صنعتی تولید شد ، جای استیلن را بعنوان ماده اولیه در بسیاری از مواد گرفت . طبق آمار سال 2000 میلادی ، میزان تولید جهانی اتیلن در این سال6 10 ×90 تن بوده است که پیش بینی می شود تا سال 2005 هر سال 5/4% رشد داشته باشد . پیش از 80% اتیلن جهت توئلید اتیلن اکسید ، اتیلن دی کلرابد و انواع پلی اتیلن بکار برده می شود . مقادیر زیادی از اتیلن همچنین جهت تولید اتیل بیزین ، الکلها ، الفینها ، استالدهید و وینیل استات بکار برده می شود .


Ethylene

H H
C C
H H

General

Ethene
Systemantic name


Molecular formula

C = C
SMILES

28.5 g/mol
Molar mass

Colourless gas
Appearance

[74-85-1]
CAS number

Properties

? g/l, gas
Density and phase

Insoluble
Solubility in water

-169.1
Melting point

-103.7
Boiling point

structure

Planer
Molecular shape

Zero
Dipole moment

Thermodynamic data

+ 52.47 kj/mol
Std enthalpy of formantion

219.32 J.K. mol
Standard molar entropy

hazards

External MSDS
MSDS

Very flammable (F+)
EU classification


NFPA 704

R12, F67
R-phrases

S2, S9, S16, S33, S46
S – phrases

Flammable gas
Flash point

2.7 – 3.6%
Explosive limits

تولید پلی اتیلن با دانسیته پایین ( LDPE ) و پلی اتیلن خطی بادانسیته پایین بیشترین سرعت رشد تولید را داشته اند . بیشترین مصرف اتیلن در تولید پلیمر ها است . پیش بینی که پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید ( PVC ) رشدی در حدود 5% در سال داشته باشند . برای اتلین اکسید واتیل بنزن رشدی در حدود 5/4 – 4% پیش بینی می شود .
مهمترین مواد شیمیایی پایین دستی که از اتیلن و مشتقان آن تولید می شود در لیست ذیل ارائه شده است . در این قسمت شناسنامه مواد شیمیایی مهم استخراج شده از اتیلن که نام آنها در لیست ذیل آورده شده ، ارائه شده است . در شناسنامه هر ماده ، خواص عمومی ، کاربردها، روش یا روشهای مهم تولید ،اینجا هم مشاهده کنید