پاورپوینت آماده: بررسی معماری و بنا و تاریخچه باغ شاهي هخامنشيان - پاسارگاد

پاورپوینت آماده: بررسی معماری و بنا و تاریخچه باغ شاهي هخامنشيان - پاسارگاد

پاورپوینت آماده:  بررسی معماری و بنا و تاریخچه باغ شاهي هخامنشيان - پاسارگاد

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 16 اسلاید

بررسی معماری و بنا و تاریخچه باغ شاهي هخامنشيان - پاسارگاد مقدمه پيروان آئين زرتشت به روشنايي معتقد بودند و بر اين باور بودند كه خورشيد با تابش خود به زمين تمام پليدي ها را از بين مي برد. دانه با جان گرفتن در بستر آب و خورشيد با تابش خستگي ناپذير خود باعث رشدو زندگي گياهان مي شود. اين عقايد نشان ازعلاقه ايرانيان به طبيعت دارد در زمان هخامنشيان كه ايران در اوج شكوه خود بسر مي بر د پادشاهان هخامنشي كاخ هاي و باغهاي زيباي را ساختند كه تزيينات آنها الهام گرفته از طبيعت و نقوش گياهان وحيوانات است. درخت سرو نماد و صلابت وشكوه ايرانيان وگل دوازده پره نمادي از صلح نزد هخامنشيان بود. تاريخچه
بنای پاسارگاد اولین پایتخت سلسله هخامنشیان است که در قرن ششم پیش از میلاد‏ و به دست کوروش کبیر در فارس، خاستگاه پارسیان، ساخته شد پاسارگاد بعداز مرگ كورش محل تاج گذاري پادشاهان هخامنشي بوده است محوطه تاريخي پاسارگاد داراي دو كاخ اصلي و دو كوشك در قسمت مياني و بناء معروف مقبره كورش است كه به دستور كورش باغي وسيع(پرديس شاهي ) در آن احداث شده بود.
ازپاسارگاد به عنوان پايتختي پر باغ ياد شده است. كه در آن كاخهايي با طرفين باز محوطهاي مشتمل بر باغهاي وسيع و مكمل وجود داشته ،وفضاي باغ بعنوان اقامتگاه سلطنتي استفاده مي شده است . تمايل كوروش كبير در تأييد فاصلة پايتخت خود از تمامي سرزمينهاي متخاصم احتمالاًً يكي از عوامل متعددي بود كه او را راهنمايي كرد تا كاخهاي خود را به نحوي استثنايي در محيطي فاقد استحكامات دفاعي و در ميان مجموعهاي از باغها ايجاد كند

پرديس شاهي ويژگيهاي عناصر معماري درآن
استفاده از ستونهاي بلند از جمله ويژگي هاي معماري سنگي هخامنشيان است كه در پاسارگاد به شكل بارز ،بصورت ايوانهاي ستون دار نمود يافته ،اين شكل ازمعماري(معماري برونگرا)در طول دوره هاي تاريخي تداوم يافته ويكي از ويژگي معماري كوشك در باغ ايراني شده است كه به ساكنين امكان بهره مندي ازمناظر اطراف را بشكلي مطلوب ميدهد. نظام هندسي

نظام هندسي با استفاده از سطوح مربع ، مستطيل شكل گرفته و تعادل كلي درآن را به وجود آورده ، تعادل و ظرافت باغ پاسارگاد از دستورالعملهاي تجربي براي شكل دهي اصولي محيط باغ پيروي كرده بود كه تأثير طويل المدت آن را تضمين كرد.وتامدتها تداوم يافت وبه مرور الگوي چهار باغ را شكل داد كه از ماندگار تريين ابداعات هخامنشيان بشمار مي رودالگوي كلي بصورت مجموعهاي باغ اندر باغ بوده، از طرفي باغي كه آرامگاه را احاطه كرده بود و در كنار آن باغي كه مجموعة كاخها رادر برداشت. كه بانظامي خاص در كنار هم ومرتبط به هم قرار داشته اند
شيوه كاشت
بخش از باغ كه به شكل مربع يا مستطيل است به مربعهاي كوچك تقسيم و در هر رأس اين شبكةمربعي يك درخت كه عمر طولانيتر دارد كاشته ميشد و سپس اين مربعها به مربع كوچكتر تقسيم و در هر رأس آن درختان با عمر متوسط و به همين ترتيب درختان با عمر كوتاه در رئوس مربعهاي ميان آنها كاشته ميشد. اين نظم هندسي به قدري دقيق بوده كه از هر طرف نگاه ميكردند، رديف درختان ديده ميشده است. اين نظم از نظر عملكردي به گونهاي بود كه در اثر گذشت زمان و جاي گزيني احتمالي درختان از بين رفاینجا هم مشاهده کنید