پاورپوینت آماده; پاورپوینت مایکروویو یا میکروویو

پاورپوینت آماده; پاورپوینت مایکروویو یا میکروویو

پاورپوینت آماده;  پاورپوینت مایکروویو یا میکروویو

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 13 اسلاید

مایکروویو( میکروویو) حرارت دهی حرارت دهی یکی ازمهمترین روشهای متداول در فرایند مواد غذایی است.این روش نه تنها به دلیل تاثیر مطلوب بر روی کیفیت ماده غذایی بلکه به دلیل اثر نگهدارندگی آن بر روی غذا که با از بین بردن آنزیم ؛ غیر فعال نمودن ریز زنده ها حشرات و انگلها همراه میباشد؛ مورد توجه قرار گرفته است.


انرژی مایکروویو از انرژی مایکروویو بر خلاف انرژی یونیزه برای حرارت دادن مواد غذایی استفاده می شود. در روشهای پخت متداول ؛حرارت از منبع حرارتی خارجی به ماده غذایی اعمال می شود. ولی در پخت با مایکروویو حرارت داخل ماده غذای تولید می گردد. مکانیسم حرارت دهی مایکروویو دو مکانیسم اصلی تولید گرما در در مایکروویو عبارتند از:
پلاریزاسیون یونی:زمانی که یون های موجود در یک محلول شیمیایی به طرف یک میدان الکتریکی حرکت می کنند؛روی میدهد. یونهای مثبت و منفی و نمکهای محلول در غذا نظیر کلرید سدیم در میدان الکتریکی به طرف بار مخالف یون حرکت کرده؛ تکرار تصادم این یونها مهاجر منجر به تولید حرارت می شود.
چرخش دو قطبی:مکانیسم گرم شدن در اثر چرخش دو قطبی بستگی به وجود مولکولهای قطبی دارد. همزمان با جذب امواج توسط مواد غذایی مولکولهای دو قطبی با میدان همجعت می شوند. وقتی میدان متناوب بکار برده می شود با معکوس شدن قطبیت میدان؛ مولکولهای قطبی؛ مجددا خود را در راستای میدان تغییر یافته قرار می دهند. که باعث اصطکاک شده و حرارت تولید می شود. سپس حرارت توسط فرآیند جابجایی و و هدایت به تمام قسمت های ماده غذایی منتقل می شود. کاربرد صنعتی مایکروویو از بین بردن ویروسهای بیماریزای موجود در گوشت
بلانچ کردن سبزیها و میوه ها
نرم کردن مواد غذایی منجمد تاثیر مایکروویو بر روی ریززنده ها در سال 1975 دانشمندی به نام( دکاریو) با مرور آزمایشات دانشمندان دیگر به این نتیجه رسید که: مدارک دال بر اثبات نظریه مرگ ریززنده ها در اثر حرارت مایکروویو بر نظریه مرگ ریززنده ها در اثر امواج مایکروویو ترجیح دارد. مزایا و محدودیتهای (مایکروویو) مزایای مایکروویو 1- موثر بودن انرژی
2- سرعت عمل و کاهش زمان فرآیند
3- تمیز کردن آسان
4- سهولت کاربرد(سهولت در استفاده از آن)
5- چند منظوره بودن سیستم مایکروویو
6- صرفه جویی در فضای کارخانه
7- صرفه جویی در امور خدماتی و پرسنلی
8- امکان پخت بدون افزودن آب به ماده غذایی
9- حفظ اجزاء پایدار در حرارت
10- امکان حرارت دهی مواد غذایی بسته بندی شده
11- امکان استفاده همزمان سیستم مایکروویوبا سیستم های حرارتی دیگر
12- امکان از بین بردنآنزیمها (بلانچینگ)
13- حذف سوختگی سطحی
14- امکان فرآیند مواد غذایی با ضخامت زیاد محدودیتهای مایکروویو 1- نامشخص بودن نقطه پایان پخت
2- ضعیف بودن تکنولوژی اندازه گیری درجه حرارت
3- عدم امکان سرخ کردن غذاها
4- محدود بودن تنوع تجهیزات
5- کم بودن رادمان توان
6- بالا بودن سرمایه گذاری ثابت
7- کوتاه بودن عمر ژنراتور
8- محدودیت در مواد اولیه بسته بندی
9- عدم امکان استفاده از ظروف و ورقه های فلزی جهت بسته بندی مواد غذایی
10- تشکیل نقاط گرم و سرد در مواد غذایی
11- امکان غیر فعال نشدن برخی ازریزاینجا هم مشاهده کنید